Стремежът на БФСК е да осигури

индивидуален подход към всеки
от своите клиенти,
оптимизирайки счетоводството,
финансите и данъците
съобразно спецификата на извършваната
дейност на базата на качествени, бързи
и ценово обосновани счетоводни услуги
на конкурентни цени

счетоводно обслужване София

счетоводно обслужване

warning: Creating default object from empty value in /var/www/bfsk.eu/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Цени за счетоводство

в процес на разработка. Моля използвайте формата за Котакти на сайта

Счетоводно обслужване

Ежемесечно водене на счетоводни регистри съгласно НСС, МСС и ЗС
• Ежедневни счетоводни справки
• Изготвяне на вътрешни отчети предназначени за ползване от ръководството. Възможност за справки под Excel и комуникиране по електронен път