Стремежът на БФСК е да осигури

индивидуален подход към всеки
от своите клиенти,
оптимизирайки счетоводството,
финансите и данъците
съобразно спецификата на извършваната
дейност на базата на качествени, бързи
и ценово обосновани счетоводни услуги
на конкурентни цени

счетоводно обслужване София

За Българска Финансова Счетоводна Къща

 За времето на своето съществуване компанията ни винаги се е стремила да се утвърди, като фирма с високо качество на предлаганите услуги, работеща  за пълното счетоводно обслужване и защитата на интересите на своите клиенти. Професионализмът ни се основава на повече от 10 годишни традиции и опит  в областта на счетоводния, данъчния и осигурителния сектори.

Стремежът на Българска Финансова Счетоводна Къща е да осигури индивидуален подход към всеки от своите клиенти, оптимизирайки счетоводството, финансите и данъците съобразно спецификата на извършваната дейност на базата на качествени, бързи и ценово обосновани счетоводни услуги на конкурентни цени.

 
За времето на своето съществуване компанията ни винаги се е стремила да се утвърди, като фирма с високо качество на предлаганите услуги, работеща  за пълното счетоводно обслужване и защитата на интересите на своите клиенти. Професионализмът ни се основава на повече от 10 годишни традиции и опит  в областта на счетоводния, данъчния и осигурителния сектори.

Стремежът на Българска Финансова Счетоводна Къща е да осигури индивидуален подход към всеки от своите клиенти, оптимизирайки счетоводството, финансите и данъците съобразно спецификата на извършваната дейност на базата на качествени, бързи и ценово обосновани счетоводни услуги на конкурентни цени.

Мисията ни е да обслужваме клиентите си бързо, качествено и да пестим  едно от най-ценните неща в наши дни - времето им. В по дългосрочен план се надяваме да осъществим успешен преход към Европейските норми и изисквания, като си поставим нови по-високи критерии и приоритети, еквивалентни на тези в европейската общност