Стремежът на БФСК е да осигури

индивидуален подход към всеки
от своите клиенти,
оптимизирайки счетоводството,
финансите и данъците
съобразно спецификата на извършваната
дейност на базата на качествени, бързи
и ценово обосновани счетоводни услуги
на конкурентни цени

счетоводно обслужване София

Полезни връзки

 Българска Финансова Счетоводна Къща - счетоводно обслужване в София

Връзките, предоставени в тази секция, съдържат полезна информация и биха представлявали интерес за нашите клиенти.
Национална агенция за приходите
Национален статистически институт
Национална здравноосигурителна каса
Национален осигурителен институт
Главна данъчна дирекция
Министерство на финансите
Министерство на икономиката
Министерство на труда и соц. политика
Българска стопанска камара
Търговско Промишлена Палата
Агенция по заетостта
Агенция по вписванията
Агенция за приватизация